Bartoszewski, Sendlerowa i Edelman

Fundacji Klamra, dzięki zaproszeniu organizacji VOSIFA, maluje w Berlinie i poprowadzi warsztaty dla młodzieży w ramach festiwalu Open Air for Open Minds 2015 .

  • p6092618.jpg
  • p6092590.jpg
  • p6092584.jpg
  • p6092616.jpg
  • p6092614.jpg
  • p6092615.jpg
  • p6092544.jpg
  • p6092598.jpg
  • p6122798.jpg