O muralu

18222340_1553043711412412_5567527137126541444_n.jpg

O naszym muralu w Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr 55/56, Dezember 2016 r.