Warsztaty w Rudzicy

 • p5210698.jpg
 • p5210693.jpg
 • p5210689.jpg
 • p5210680.jpg
 • p5210665.jpg
 • p5210687.jpg
 • p5210664.jpg
 • p5190395.jpg
 • p5220877.jpg
 • p5220830.jpg
 • p5220870.jpg
 • p5220829.jpg
 • p5220828.jpg
 • p5220827.jpg
 • p5220826.jpg
 • p5220825.jpg
 • p5220824.jpg
 • p5220823.jpg
 • p5220822.jpg
 • p5220821.jpg
 • p5220819.jpg
 • p5220815.jpg
 • p5220814.jpg
 • p5220813.jpg
 • p5220798.jpg
 • p5220797.jpg
 • p5190498.jpg
 • p5190536.jpg
 • p5200571.jpg
 • p5200591.jpg
 • p5200597.jpg
 • p5200600.jpg
 • p5200606.jpg
 • p5200609.jpg
 • p5200612.jpg
 • p5200624.jpg
 • p5200627.jpg
 • p5200654.jpg

Inspiracją będzie twórczość Floriana Kohuta i święto stracha polnego.

plakatka-2.jpg