Oświadczenie

[]

W imieniu organizatorek Manify 2013, Stowarzyszenia Waga oraz 3fala.art.pl pragniemy oświadczyć, iż te obrażające prace (umieszczone w przejściu podziemnym na Campusie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku) nie są naszym dziełem. Potępiamy je, gdyż zawierają wulgaryzmy, mowę nienawiści i naśmiewanie się z istotnych również dla nas wartości i wydarzeń. Uważamy, iż te prowokacyjne napisy w żaden sposób nie korespondują z naszą działalnością na rzecz równości i tolerancji. Nawołujemy też do kulturalnego zachowania na stronach internetowych i portalach społecznościowych – wulgaryzmy, groźby karalne i mowa nienawiści są niedopuszczalne w życiu codziennym i Internecie. Z poważaniem,

Marta Tymińska (Trójmiejska Akcja Kobieca, trenerka równościowa) Monika Kwiatkowska (Trójmiejska Akcja Kobieca) Anna Urbańczyk (Trójmiejska Akcja Kobieca, trenerka równościowa) Elżbieta Jachlewska (Stowarzyszenie WAGA) Dariusz Paczkowski (3fala.art.pl)

CIA.media.pl »