Polski Street art

streetart_plakat_2_podglad.jpg

*Autorem foto na plakacie jest Wiesław Łysakowski. *

Zapraszamy »

Wystawa Polski Street Art wernisaż wystawy 17 maja 2019 r. godz. 19:00 Współczesny fenomen określany dziś mianem „street artu” najczęściej jest kojarzony z Banksym, który znalazł w Polsce godnych naśladowców. Polscy artyści są obecnie w światowej czołówce twórców sztuki ulicznej, a ich dzieła są doceniane za granicą przez zarówno media, jak i jurorów branżowych konkursów i bezpośrednich zleceniodawców. Street art w naszym kraju wywodzi się w dużej mierze z graffiti wolnościowego (czasy II wojny światowej i Solidarności), neoawangardowych eksperymentów artystów w latach 70. i muralizmu w okresie odbudowy Polski. Na wspomniane zjawiska znacząco „nałożył” się w latach 90.nurt writingu i inspiracje zagranicznymi twórcami streetartowymi.

Wykład Marcina Rutkiewicza 17 maja 2019 r. godz. 9.00 (wykład dla szkół) oraz godz. 19.30 Fundator i prezes Fundacji Sztuki Zewnętrznej. Twórca i kurator Galerii Forty/Forty na Fortach Bema w Warszawie. W latach 2014–2017 członek Rady Programowej Biennale Plakatu. Współautor (razem z Elżbietą Dymną) publikacji albumowych Polski outdoor, Polski street art i Między anarchią, a galerią oraz (wraz z Tomaszem Sikorskim) książki Graffiti w Polsce 1940 – 2010. Współzałożyciel stowarzyszenia MiastoMojeAwNim, stawiającego sobie za cel ograniczenie licznych reklam w polskiej przestrzeni publicznej poprzez odpowiednie zmiany ustawowe.

Warsztaty Dariusza Paczkowskiego 18 – 19 maja 2019 r. Współzałożyciel grupy 3fala.art.pl. Współprezes Fundacji Klamra. Wnuk malarza Franciszka Sasanowskiego. Od 1987 roku tworzy graffiti i street art, zaangażowane społecznie. Projektuje instalacje i wycina szablony. Wykuwa w kamieniu znaki i symbole. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych. Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych. Jest współtwórcą i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. Organizator ogólnopolskich i międzynarodowych jamów i tras graffiti. Prowadzi warsztaty w Polsce i na świecie.